Udeležba na 14. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin

Udeležili smo se 14. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (5.-6.3.2019, Maribor), kjer smo strokovni javnosti predstavili problematiko izvajanja ukrepov izkoreninjena ali preprečevanja širjenja karantenskih škodljivih organizmov v slovenskih gozdovih ter o vplivih, ki jih ti organizmi predstavljajo na gozdne ekosisteme. Predstavitve smo imeli v sekciji Varstvo gozdnega drevja, kjer je bilo 12 predstavitev s področja varstva gozdov. V skupni razpravi smo oblikovali več sklepov, med drugim: nujen je poudarek na pripravi učinkovitih načrtov ukrepanja, ki morajo temeljiti na specifikah Slovenije in novih znanstvenih spoznanjih; nujno je ozaveščanje o problematiki varstva gozdov; velik pomen pri odkrivanju novih škodljivih organizmov v gozdovih imajo terenske službe, ki so tudi ključne pri učinkovitem izvajanju ukrepov…

Na posvetovanju je sodelavec projekta prof. dr. Dušan Jurc prejel srebrno priznanje Društva za varstvo rastlin. Čestitamo!

1. okrogla miza v okviru projekta CRP “Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih organizmov”

V torek, 19. februarja 2019, smo organizirali 1. okroglo mizo v okviru projekta CRP “Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih organizmov”. Okrogla miza je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije, udeležili so se je predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za gozdarstvo), Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in Zavoda za gozdove Slovenije ter Gozdarskega inštituta Slovenije.

Z vnosom tujerodnih organizmov, škodljivih za gozd in druge lesnate rastline, lahko ogrozimo naše gozdove. Pripravljenost držav na možne izbruhe škodljivih tujerodnih organizmov se kaže v proaktivni politiki, ki zajema med drugim celovit nadzor na mejah, izvajanje programov preiskav, pripravljenih komunikacijskih strategijah in načrtih ukrepanja ob morebitnem pojavu škodljivega organizma. Na okrogli mizi smo predstavili projekt CRP V4-1823 skupaj z izzivi na področju zdravstvenega varstva gozdov ter identificirali ključne ukrepe ob najdbi karantenskih škodljivih organizmov.

 

Program srečanja:

9.00 Uvod
9.15 Zdravstveno varstvo rastlin v gozdarstvu
9.45 Predstavitev projekta in dosedanjega dela
10.00 Odmor
10.30 Primer ukrepanja ob izbruhu / pojavu KŠO
10.45 Aplikacija WoodChainManager in implementacija v pripravo ukrepov
11.00 Razprava
12.00 Zaključek