Cilji projekta

Cilji projekta:

  1. Priprava strategije varovanja zdravja gozdov in drevja v Sloveniji, ki bo vsebovala razloge za postavitev organizacijske strukture za izvajanje ukrepanja ob najdbah tujerodnih škodljivih organizmov in zavezanost vseh vpletenih v uveljavitev strategije.
  2. Priprava načrtov ukrepanja za modelne karantenske škodljive organizme, ki bodo temeljili na strokovnih in znanstvenih podlagah.
  3. Priprava operativne sheme ukrepanja ter baz podatkov in izvajalcev, z namenom povečanja organizacijske in tehnične podpore za ukrepanje pri sanaciji izbruhov škodljivih organizmov.
  4. Izdelava komunikacijskih orodij za učinkovito ozaveščanje in informiranje: strategije za dolgoročno ozaveščanje o gozdu škodljivih organizmih in protokoli za obveščanje ob najdbah tujerodnih škodljivih organizmov in ob izvajanju ukrepanja.
  5. Priprava protokola za izvedbo simulacijskih vaj in izvedba simulacijske vaje na teoretičnem primeru kot zaključna delavnica predlaganega projekta.