Simulacija kriznega ukrepanja ob pojavu škodljivega organizma v gozdu, Zlatibor, 27.11.-29.11.2018

Od 27. do 29. novembra 2018 je v Zlatiboru v Srbiji potekala delavnica z naslovom »EPPO Contingency Exercise Workshop for a Foresty pest,« ki jo je organizirala evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (European and Mediterranean Plant Protection Organisation, EPPO), v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Srbije, Fakulteto za gozdarstvo Univerze v Beogradu in DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs UK). Namen delavnice je bil izboljšanje pripravljenosti držav na pojav karantenskih škodljivih organizmov (KŠO) v gozdovih.

Na delavnici so kot udeleženci sodelovali strokovnjaki iz cele Evrope, ki so v svojih državah posredno ali neposredno vključeni v pripravo in izvajanje ukrepov proti KŠO. Iz Slovenije smo se delavnice udeležili sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Glavni cilj delavnice je bila simulacija izvedbe načrta kriznega ukrepanja ob pojavu KŠO v gozdu, ki je temeljila je na izmišljenem, a realno možnem scenariju pojava KŠO v zavarovanem območju, z veliko zapleti, ki so zahtevali poznavanje pravnih in strokovnih podlag, prioritetiziranje, prilagodljivost ter veliko mero iznajdljivosti. Konkretno je šlo za simulacijo prve najdbe borove ogorčice, Bursaphelenchus xylophilus, v nacionalnem parku. Delo je potekalo v skupinah, od katerih je vsaka predstavljala ekipo za krizno ukrepanje (Incident Management Team, IMT). Na delavnici smo udeleženci v treh dneh spoznali in praktično izkusili vse aktivnosti, ki se izvajajo v prvih dveh mesecih po najdbi KŠO, t.j. od prejetja informacije o pojavu KŠO in sprejemanja prvih odločitev, preko pridobivanja potrebnih informacij, sredstev in izvajalcev ter koordinacije vseh udeležencev, do ustreznega poročanja in komuniciranja z javnostjo in mediji.

Z aktivno vključenostjo v simulacijo smo udeleženci pridobili neposredne izkušnje z izvajanjem načrta izrednega ukrepanja ob pojavu KŠO v gozdu, spoznali smo postopke in vloge posameznih organizacij ter se seznanili s ključnimi elementi komuniciranja z javnostjo ob takšnih dogodkih. Na delavnici smo pridobili znanja in spretnosti, ki jih bomo koristno uporabili za pripravo načrtov kriznega ukrepanja ob pojavu škodljivih organizmov za gozd v Sloveniji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja